Konsolidering, Konsolidera dotterföretag, intresseföretag

Hur man konsoliderar ett dotterföretag (dotterbolag) eller intresseföretag (intressebolag): Vid konsolidering av dotterföretag ska Vid konsolidering av ett intressebolag ska kapitalandelsmetoden tillämpas.
Continue reading…