Uttalanden

BFNAR 2007:4 Uttalande om definitioner och begrepp
BFNAR 2004:4 Uttalande om redovisning vid förvärv av leasad tillgång
BFNAR 2004:2 Uttalande om bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet
BFNAR 2004:1 Uttalande om systemdokumentation och behandlingshistorik för kassaregister
BFNAR 2003:4 Uttalande om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar
BFNAR 2003:1 Uttalande om anläggningsregister
BFNAR 2002:14 Uttalande om redovisning av försäljning från myntautomat
BFNAR 2002:13 Uttalande om näringsverksamhet i bostadsrättsföreningar
BFNAR 2002:12 Uttalande om tolkning av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen
BFNAR 2002:11 Uttalande om redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ
BFNAR 2002:10 Uttalande om redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund
BFNAR 2002:9 Uttalande om hur medelantalet anställda m.m. skall redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund
BFNAR 2002:8 Uttalande om redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade trossamfund
BFNAR 2002:6 Uttalande om innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning
BFNAR 2002:3 Uttalande om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund
BFNAR 2002:2 Uttalande om värdering av vissa gåvor i öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund, m.m.
BFNAR 2002:1 Uttalande om värdering av materiella anläggningstillgångar i en öppnings- balansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund
BFNAR 2001:5 Uttalande om redovisning av ändrade villkor för återbäring av överskottsmedel i Alecta (f.d. SPP)
BFNAR 2001:4 Uttalande om om tillämpning av s.k. inkuranstrappa
BFNAR 2000:2 Uttalande om tillämpning av Redovisnings