Beräkning av medelantalet anställda i företag/koncerner

Medeltal anställda i företag/koncern – BFNAR

Hur beräknas antalet medelanställda i ett företag eller en koncern?
Medelantalet anställda i ett företag/en koncern kan enligt BFNAR 2006:11 beräknas på tre sätt:

1. Medelantalet anställda kan beräknas på individnivå och utifrån antalet heltidstjänster enligt de villkor som gäller på arbetsstället.
2. Medelantalet anställda kan beräknas utifrån summan av antalet arbetade timmar dividerad med normal årsarbetstid.

Antalet arbetade timmar = Antalet medelanställda
Normal årsarbetstid

Vad ska ingå i antalet arbetade timmar?

I antalet arbetade timmar ska ingå sådan tid som företaget har betalt lön eller annan ersättning för i utbyte mot arbete. Dessutom ska tid som avser betald semester, tjänstledighet och sjukfrånvaro samt kompensationsledighet ingå. Däremot ska inte timmar vid övertidsarbete ingå.

Vad är normal arbetstid?

Normal årsarbetstid bestäms i enlighet med villkoren för anställningen. Normal årsarbetstid får av förenklingsskäl antas vara 1 920 timmar. Årsarbetstiden ska justeras om räkenskapsåret omfattar annan tid än tolv månader.

3. Medelantalet anställda kan även beräknas utifrån ett genomsnitt av antalet anställda personer enligt mätningar vid minst två representativa tidpunkter under räkenskapsåret.

Medeltal anställda i företag/koncern – Årsredovisningslagen

Beräkning av medeltal anställda enligt årsredovisningslagen?