Vägledningar

BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar FAR Förlag
BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag FAR Förlag
BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering FAR Förlag
BFNAR 2006:11 Gränsvärden FAR Förlag
BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut FAR Förlag
BFNAR 2003:3 Redovisning av intäkter FAR Förlag
BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion FAR Förlag
BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar FAR Förlag
BFNAR 2001:2 Löpande bokföring FAR Förlag
BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter FAR Förlag
BFNAR 2000:6 Verifikationer FAR Förlag
BFNAR 2000:5 Räkenskapsinformation och dess arkivering FAR Förlag
BFNAR 2000:4 Redovisning av leasingavtal FAR Förlag
BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager FAR Förlag
BFNAR 2000:1 Redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP FAR Förlag
BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag FAR Förlag