God redovisningssed

God redovisningssed är en norm som bokföringsskyldiga skall följa. En ofta använd definition är hämtad ur förarbetena till den svenska Bokföringslagen: ”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga.” Vad som är god redovisningssed kan variera mellan olika branscher och beroende på företagens storlek. Ledning kan hämtas ur lagar som Årsredovisningslagen och Bokföringslagen […]
Continue reading…

 

FAR SRS

Revisorernas branschorganisation FAR SRS, och tidigare föregångaren Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), har en redovisningskommité som utkommit med redovisningsrekommendationer. Sedan Redovisningsrådet tillkom har FAR och FAR SRS framförallt utgjort remissinstans för redovisningsfrågor och inte utkommit med egna rekommendationer.
Continue reading…