Redovisning av kostnader för forskning och utveckling

RR15 Immateriella tillgångar. Rekommendationen innebär bland annat att utvecklingskostnader redovisas som tillgång när den är identifierbar, kontroll innehas och att den förväntas ge framtida ekonomiska fördelar. Vidare aktiveras utvecklingskostnader endast under förutsättning att det är tekniskt och finansiellt möjligt att färdigställa produkten och att avsikten är att sälja den färdigställda produkten, samt att man kan […]
Continue reading…