Ej avdragsgilla kostnader

Ett bolags skattmässiga resultat kan skilja sig från det bokföringsmässiga resultatet. Det skattemässiga resultatet ligger till grund för beräkningen av skatten som bolaget ska betala på sin vinst (bolagsskatt).

Vid beräkning av det skattemässiga resultatet så utgår man från det bokföringsmässiga resultatet justerar för bla ej skattepliktiga intäkter, ej avdragsgilla kostnader och bokslutsdispostioner.  Justeringarna görs i bolagets inkomstskattedeklaration (INK 2).

Vad är ej avdragsgilla kostnader? Med ej avdragsgilla kostnader åsyftas kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla, dvs vid beräkningen av bolagets skatt (skatteberäkning) så ska man justera för dessa kostnader. Kort innebär justeringen av ej avdragsgilla kostnader innebär att bolagets skattemässiga resultat ökar med justeringen. Detta bidrar till att man betalar skatt på ett högre resultat, dvs man betalar helt mer i skatt.

Vilka kostnader är inte skattemässigt avdragsgilla i bolagets inkomstskattedeklaration (INK 2)?

De vanligaste ej avdragsgilla kostnaderna är nedanstående konton (BAS 2009) med avslutande texten ”ej avdragsilla”.
5090 Övriga lokalkostnader  
5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla
5099 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla

6070 Representation  
6071 Representation, avdragsgill
6072 Representation, ej avdragsgill

6340 Lämnade skadestånd  
6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla
6342 Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla

6980 Föreningsavgifter  
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla

6990 Övriga externa kostnader  
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla

7620 Sjuk- och hälsovård  
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill
7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill
7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill

7630 Personalrepresentation  
7631 Personalrepresentation, avdragsgill
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill

8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter

 

Om en kostnad inte är avdragsgill så är heller inte momsen avdragsgill som ingående moms. Därav ingår momsendelen i de kostnader som inte är avdragsgilla. Ovanstående kostnader gås igenom utförligt med konteringsexempel.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.