Förutbetalda kostnader

Förutbetalda kostnader är kostnader som företaget har betalat i förskott för en längre period. En förutbetald kostnad kan ses som en fordran mot någon. Den vanligaste förubetalda kostnaden är när ett företag betalar sin lokalhyra kvartalsvis i förskott. När så sker kan man säga att företaget har en fordran (interimfordran) på hyresvärden. Hyresgästen bokar upp den […]
Continue reading…