Redovisa hemförsäkring

Hur redovisar man utgifter för en hemförsäkring som betalats via bolaget och får bolaget ta denna kostnad? Nej, om har du betalat för din hemförsäkring via ditt företag så är denna kostnad rörelsefrämmande och hör inte hemma i bolagets resultaträkning. Endast kostnader som är hänförliga bolaget verksamhet, dvs sådana som i första hand generar intäkter får redovisas som kostnader i verksamheten. Detta innebär att kostnaden för din hemförsäkring ska belasta dig privat och inte ingå i bolagets kostnader. Hur ska du redovisa denna kostnad för hemförsäkringen som du nu vet inte får belasta företaget? Tur nog så kostnader för hemförsäkring momsbefriade, vilket innebär att det som avgör hur du hantera det hela är bolagsformen.  Är det en enskild firma så är det ingen större fara! Då kan du bokföra hemförsäkringen som ett eget uttag. Är det däremot ett aktiebolag så kan reglerna för förbjudet lån aktualiseras, men det hoppar vi denna gång. Du bokför kostnaden som fordran mot anställda. När du betalat in beloppet som bokas denna fordran bort!