Rekommendationer

BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring
BFN R 10 Systemdokumentation och behandlingshistorik
BFN R 9 Redovisning av rörelsegrenar m m
BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta
BFN R 5 Redovisning av statliga stöd
BFN R 4 Uppgift om medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar
BFN R 2 Gemensam verifikation
BFN R 1 Redovisning av forsknings- och utvecklingskostnader