Förutbetalda intäkter

Förutbetalda intäkter är intäkter som företaget har fått betalt för i förskott för en längre period. En förutbetald intäkt kan ses som en skuld till den som betalat i förskott. Den vanligaste förubetalda intäkten är när en hyresvärd har fått betalt för sin hyreslokal. Det vanliga är att lokalhyror betalas i förskott och oftast avser hyran […]
Continue reading…