Kassaflödesanalys

Enligt ÅRL 4:1 st 2 är endast större företag/koncerner skyldig att upprätta en finansieringsanalys (kassflödesanalys).

En kassaflödesanalys är en helt enkelt en analys av ett företags betalningsströmmar (kassaflöde) under en bestämd tidsperiod, dvs. alla faktiska inbetalningar och utbetalningar under vanligtvis ett räkenskapsår. Dock måste dem börsnoterade företagen som kvartalsredovisningar måste även upprätta en kassaflödesanalys, vanligen i förkortad version.

Kassaflödesanalysen kan förenklat delas upp i följande grupper:
1. Löpande verksamhet
Utgörs av varulager, fordringar, kortfristiga skulder och skall även innehålla justeringar för avskrivningar.

2. Investeringsverksamhet
Utgörs av förvärv av materiella anläggningstillgångar och investeringsverksamheten.

3. Finansieringsverksamhet
Utgörs av tex nyemissioner, upptagna lån, amortering av skuld, utbetald utdelning, koncernbidrag.

4. Årets kassaflöde

5. Likvida medel vid årets slut

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.