Årsredovisningslagen (ÅRL)

Årsredovisningslag (1995:1554 ), innehåller bestämmelser om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport.

Lagen har under åren varit föremål för ett antal större och mindre ändringar. Samtidigt har god redovisningssed utvecklats i och med att normgivarna, Bokföringsnämnden och Redovisningsrådet, publicerat normer för års- och koncernredovisningar samt för delårsrapporter. Sedan 2001 har företag möjlighet att välja mellan dessa två normgivare.

 

Externa länkar till lagarna i fulltext:

Lag (1995:1559 ) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Lag (1995:1560 ) om årsredovisning i försäkringsföretag

Bokföringslag (1999:1078 )

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.