Övriga grundläggande redovisningsprinciper

Relevans, dvs redovisningens informationsinnehåll ska kunna ligga till grund för beslutsfattande.

Objektivitet, dvs redovisningens information ska vara saklig och allmängiltig. Intäkter ska redovisas enligt realisationsprincipen och intäkter och kostnader ska redovisas enligt matchningsprincipen.

Konsekvens (konsistens), dvs man ska tillämpa samma redovisningsprinciper över tiden (bokföringsperioder).

Jämförbarhet, dvs kontinuitet i redovisningen så att jämförelser mellan olika redovisningsenheter och år kan göras.

Aktualitet, dvs informationen ska vara aktuell.

Väsentlighet (materialitet), dvs noggrannheten i behandlingen av en bokföringspost ska vara beroende av postens reella betydelse för intressenterna. Merintäkten av ett bättre beslutsfattande ska vara större än merkostnaden för att ta fram det bättre beslutsunderlaget.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.