Andra lagar

De lagar som gäller för dem flesta är följande:

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Arbetstidslag (1982:673)

Lag (1991:1047) om sjuklön

Föräldraledighetslag (1995:584)

Diskrimineringslag (2008:567)

Semesterlag (1977:480)

Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

 

Andra lagar

Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

 Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Lag (1994:260) om offentlig anställning

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.