Bilaga 3 – Uppställningsform II för resultaträkning (rapportform med funktionsindelning)

   1.Nettoomsättning
   2.Kostnad för sålda varor
   3.Bruttoresultat
   4.Försäljningskostnader
   5.Administrationskostnader
   6.Övriga rörelseintäkter
   7.Övriga rörelsekostnader
   8.Intäkter från andelar i koncernföretag
   9.Intäkter från andelar i intresseföretag
   10.Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
   11.Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
   12.Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
   13.Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader avseende koncernföretag)
   14.Extraordinära intäkter
   15.Extraordinära kostnader
   16.Bokslutsdispositioner
   17.Skatt på årets resultat
   18.Övriga skatter
   19.Årets resultat Lag (1999:1112).

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.