82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)

 

 

BAS-konton:

  82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)    
         
  8210 Utdelningar på andelar i andra företag  8212 Utdelningar, övriga företag 
      8216 Insatsemissioner, övriga företag 
  8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag  8221 Resultat vid försäljning av andelar i andra företag 
      8222 Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag 
      8223 Resultat vid försäljning av derivat (långfristiga värdepappersinnehav) 
  8230 Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar  8231 Valutakursvinster på långfristiga fordringar 
      8236 Valutakursförluster på långfristiga fordringar 
  8240 Resultatandelar från handelsbolag (andra företag)     
  8250 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper i andra företag  8251 Ränteintäkter från långfristiga fordringar 
      8252 Ränteintäkter från övriga värdepapper 
  8260 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos koncernföretag  8261 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos moderföretag 
      8262 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos dotterföretag 
      8263 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 
  8270 Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag  8271 Nedskrivningar av andelar i andra företag 
      8272 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag 
      8273 Nedskrivningar av övriga värdepapper hos andra företag 
  8280 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag  8281 Återföringar av nedskrivningar av andelar i andra företag 
      8282 Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag 
      8283 Återföringar av nedskrivningar av övriga värdepapper i andra företag 
[Ej K2] 8290 Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar  8291 Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar 
      8295 Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.