84 Räntekostnader och liknande resultatposter

 

 

BAS-konton:

  84 Räntekostnader och liknande resultatposter    
  8400 Räntekostnader (gruppkonto)     
  8410 Räntekostnader för långfristiga skulder  8411 Räntekostnader för obligations-, förlags- och konvertibla lån 
      8412 Räntedel i årets pensionskostnad 
      8413 Räntekostnader för checkräkningskredit 
      8414 Räntekostnader för byggnadskreditiv 
      8415 Räntekostnader för andra skulder till kreditinstitut 
      8417 Räntekostnader för dold räntekompensation m.m. 
      8418 Avdragspost för räntesubventioner 
      8419 Övriga räntekostnader för långfristiga skulder 
  8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder  8421 Räntekostnader till kreditinstitut 
      8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder 
      8423 Räntekostnader för skatter och avgifter 
      8429 Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder 
  8430 Valutakursdifferenser på skulder  8431 Valutakursvinster på skulder 
      8436 Valutakursförluster på skulder 
  8440 Erhållna räntebidrag     
[Ej K2] 8450 Orealiserade värdeförändringar på skulder  8451 Orealiserade värdeförändringar på skulder 
      8455 Orealiserade värdeförändringar på säkringsinstrument 
  8460 Räntekostnader till koncernföretag  8461 Räntekostnader till moderföretag 
      8462 Räntekostnader till dotterföretag 
      8463 Räntekostnader till andra koncernföretag 
[Ej K2] 8480 Aktiverade ränteutgifter     
  8490 Övriga skuldrelaterade poster  8491 Erhållet ackord på skulder till kreditinstitut m.m. 

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.