83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

 

BAS-konton:

  83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    
         
  8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar  8311 Ränteintäkter från bank 
      8312 Ränteintäkter från kortfristiga placeringar 
      8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar 
      8314 Skattefria ränteintäkter 
      8317 Ränteintäkter för dold räntekompensation 
      8319 Övriga ränteintäkter från omsättningstillgångar 
[Ej K2] 8320 Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar  8321 Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar 
      8325 Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument (oms.-tillg.) 
  8330 Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar  8331 Valutakursvinster på kortfristiga fordringar och placeringar 
      8336 Valutakursförluster på kortfristiga fordringar och placeringar 
  8340 Utdelningar på kortfristiga placeringar     
  8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar     
  8360 Övriga ränteintäkter från koncernföretag  8361 Övriga ränteintäkter från moderföretag 
      8362 Övriga ränteintäkter från dotterföretag 
      8363 Övriga ränteintäkter från andra koncernföretag 
  8370 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar     
  8380 Återföringar av nedskrivningar av kortfristiga placeringar     
  8390 Övriga finansiella intäkter     

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.