Kurser

Kurs och kurser i ekonomi, redovisning, löpande bokföring, revision, upprättande av bokslut och årsredovisning,

Kurs och kurser i juridik, affärsjuridik, skatterätt, avtalsrätt, förhandlingsteknik, hyresrätt, fastighetsrätt